Fina Garcia

Presidenta de l’Associació de Veïns de Can Domènec

 

  

 

 

  

Aquell dia de juliol de 2010, Bellaterra, iniciava una nova etapa; arrencava l'EMD i ho feia amb moltes esperances i il·lusions. Esperances de poder gestionar més aviat i amb més eficiència les qüestions que afecten el nostre poble, tot millorant la sempre deficient relació amb l'ajuntament de Cerdanyola, i la il·lusió d'encetar una nova etapa que fes possible aquest ideal (que d'una manera o altra tots duem al cap) de la Bellaterra que volem.

 

 

 

  

No havia estat fàcil arribar fins aquí i especialment pels de Can Domènec. Per què? Perquè volien deixar el nostre barri fora de Bellaterra!

 

 

 

Us ho explico. La gent de Bellaterra Contra el Vial Interpolar, havíem contactat amb ERC, que aleshores tenia la responsabilitat de la conselleria de Governació de la Generalitat. Els responsables cerdanyolencs d'ERC ens havien avisat que Governació volia deixar al marge de l'EMD el barri de Can Domènec. El motiu era que els interessats en la construcció de l'Interpolar, per poder saltar-se l'impediment que no es pot partir una població amb la construcció d'una autovia, els hi havien argumentat que el nostre barri no pertanyia a Bellaterra. Per aquest motiu, veïns i polítics, ens vàrem reunir amb els responsables de la Conselleria i els hi vàrem demostrar, i els vam poder convèncer, de l'autèntica situació que no és altra que la inclusió històrica de Can Domènec a Bellaterra. Tan històrica que les primeres cases de Bellaterra es van començar a construir a Can Domènec.

 

 

Per aquest motiu, els del barri, vàrem fer doble festa aquell dia de l'inici de l'EMD. D'una banda pel que això suposava, i per l'altra, per l'alleujament que suposa saber que Can Domènec no estava condemnat a vagar per l'espai infinit.