El tema de l'Av. Josep M Marcet cueja de fa anys. El Francesc Garriga renegava de viure en un carrer amb el nom de l'alcalde Franquista de Sabadell. La cosa, però, és prou delicada, ja que, si haguessin de ser puristes, molts dels nostres carrers haurien de canviar de nom. Us remeto al nomenclàtor del meu llibre sobre Bellaterra on es fa referència de tots i cada un d'ells.

 

La raó per canviar un nom s'ha de fonamentar en els fets que la persona nomenada hagi fet i no pas per la seva ideologia. La ideologia Franquista encara perviu avui dia, i en molts polítics que ens governen se'ls nota certes reminiscències del que ells poden considerar “bells temps”. És més, partits d'aquesta ideologia participen en les eleccions, per tant, el joc democràtic ens fa acceptar i conviure amb ells.

 

En el cas que ens ocupa caldria saber quines actuacions va fer en Marcet, i, sobretot, si aquelles actuacions van portar algú a la mort. És allò que se'n diu un “delicte de sang” o un crim de “lesa humanitat”. Si aquest no fora el cas, també caldria valorar la seva actuació en pro d'un Sabadell més puixant o si, per contra, la seva gestió va ser nefasta. Aquí caldria que sortissin els historiadors de la ciutat per donar-nos la llum.

 

Justificar una retirada d'un nom de carrer simplement perquè la persona era simpatitzant del règim Franquista, ens aboca a retirar-ne molts d'altres i, si no m'erro, Sabadell conserva el seu nom en un carrer (a no ser que l'hagin enretirat) igual que el de l'Antoni Lloch, com ell, també alcalde Franquista.

 

Com comprendreu en Marcet no és un sant de la meva devoció, però això ho dic des del punt de vista ideològic. Tampoc no puc fer una valoració de tracte personal amb ell perquè va morir quan tot just jo tenia 10 anys (4/4/63) però la seva família, els Marcet i els Garcia Planas els vaig estimar i els estimo perquè formen part de la meva vida de Bellaterrenc.

 

A això afegiré que la seva actuació a Bellaterra va ser beneficiosa, com ho van ser la de molts altres “prohoms” que, amb llur esforç i sobretot, amb llurs diners, varen aixecar aquesta EMD, que aleshores era una zona residencial.

 

Potser, el que caldria, és que els noms dels carrers anessin acompanyats d'una llegenda que situés el personatge. Si es posa: Josep M Marcet. Veí de Bellaterra. Empresari tèxtil. Militant de les Joventuts Mauristes, la Unión Patriòtica, la Lliga Catalana i la FET-JONS. Alcalde de Sabadell del 1940 al 1960. Va ser l'artífex de la connexió de Bellaterra amb Sabadell amb la prolongació de la BV 1414. I que cadascú faci la seva valoració.