Torre Banc Sabadell de Barcelona. | cedida

 

 

L’entitat bancària ha tingut una activitat comercial alta per aconseguir recursos de clients fora de balanç, és a dir, els productes d’estalvi com els fons d’inversió i els plans de pensions. D’aquesta manera, ha tingut un creixement del 17,2 per cent. El banc té en compte en els seus resultats l’impacte del tipus de canvi.

 

 

Els recursos de clients dins del balanç sumen més de 130.000 milions d’euros, un 1,3 per cent més que al primer semestre del 2016. Per primer cop, els saldos de dipòsit a la vista, segons Banc Sabadell, superen els 100.000 milions d’euros.

 

 

 

 

Reducció de morositat i d’actiu problemàtics

 

L’entitat bancària manté la seva tendència a la baixa de la ràtio de morositat, situant-se en el 5,49 per cent quan al primer semestre de l’any anterior estava situat al 6,83 per cent. A més, també ha volgut donar prioritat a reduir la cartera d’actius problemàtics. En els últims dotze mesos s’ha reduït 2.442 milions d’euros i aquest semestre s’ha reduït 1.159 milions d’euros, reducció que no s’esperaven.

 

 

Banc Sabadell ha destacat que s’ha aconseguit aquest resultat gràcies a l’estricta activitat bancària. També, ha informat que els beneficis obtinguts per operacions financeres es dedicaran a anticipar dotacions