Les quatre columnes de la UAB | Iván Melenchón

 

 

 

Un acord entre la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix, i la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, permetrà que els graduats de la UAB puguin fer pràctiques no laborals a empreses i institucions. El conveni, que es va signar el 20 de juliol, ha estat anunciat per la universitat com una “via d’inserció laboral de qualitat” de les persones que ja han acabat la titulació.

 

 

Les pràctiques no laborals són una figura pensada dins del marc de la formació per tal que l’estudiant adquireixi coneixements pràctics en una empresa. Es regulen pel reial decret 592/2014, que les defineix com “una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels estudiants universitaris”, no per a graduats com han acordat la UAB i el SOC. No existeix cap contracte laboral, de manera que la persona que les fa no té drets laborals com la representació sindical. A més a més, en el cas que posteriorment s’incorpori a la plantilla el temps treballat no computa com a antiguitat.