Imatge del Parc Natural de Collserola, al seu pas per Cerdanyola del Vallès | @turismevallesoccidental

 

 

 

Protecció Civil de la Generalitat té activat el nivell 2 del Pla Alfa (d'un total de 3) a la comarca del Vallès Occidental per risc d'incendi forestal aquest dilluns, 31 de juliol. 

 

 

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi.

 

 

El nivell 2 del Pla Alfa implica una vigilància exclusiva d'incendis forestals per part dels agents rurals. Això significa un control de columnes de fum en terreny forestals i zones pròximes, el control de llocs d'especial risc, el control de circulació de vehicles per determinades zones forestals, el control d'abocadors determinats i la posada en servei de punts de guaita estratègics. Així mateix es demana responsabilitat i precaució als ciutadans a l'hora de fer activitats en zones boscoses.

 

 

Mapa del Pla Alfa d'aquest dilluns, 31 de juliol 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Què suposa la prohibició

 

  

 

 

Està prohibit fer foc del 15 de març al 15 d'octubre a Catalunya. Aquesta prohibició té com a objectiu prevenir els incendis forestals i estableix que no es pot encendre foc, sigui quina en sigui la finalitat, en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

 

 

No es poden cremar, per tant, restes de poda i d’aprofitaments forestals,agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

 

 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.