Diverses companyies subministradores estan fent treballs als carrers de la ciutat que poden afectar a la mobilitat. L’Ajuntament recomana que es tinguin en compte per minimitzar, si és possible, els inconvenients derivats.

 

 

La companyia Endesa està treballant entre el carrer Sant Ramon i el del Castell i a l’encreuament del carrer Sebastià Garriga amb Om per fer el soterrament de la línia BT i l’ampliació de la xarxa per a nous edificis.

 

 

D’altra banda, Aigües de Barcelona està fent una canalització per instal·lar un nou ramal al carrer del Camp amb Sant Ramon i al carrer de Canàries. També hi ha obres al carrer 1 del Turó de Sant Pau per fer la canalització per renovar la xarxa.

 

 

Per últim, Gas Natural està treballant al carrer de Jaume Mimó i Llobet per fer l’ampliació i la instal·lació d’una nova escomesa.