La plaça del Pi  de Bellaterra ha tingut diferents usos al llarg del temps. També la de camp de futbol. Com es pot fàcilment identificar, les porteries del cap de futbol estaven davant mateix de l'estació (una davant l'actual Sant Pancraç i l'altra davant l'actual farmàcia). La foto és dels anys 50's i cal recordar que, aleshores, el trànsit era mínim i potser algun vehicle havia hagut d'aturar-se per tal de xutar un important penal. A la imatge s'hi veu a Fabrizio Caivano, Joan Costa i Alfredo Estiles.

 

 

 

 

Panoràmica de la plaça del Pi. Observeu uns arbres ben prims tot just davant del Sant Pancraç. Tot i que la plaça va estar asfaltada, va mantenir aquesta imatge fins ben entrats els noranta.