Detall del desplegable de propaganda que l'hostal Sant Pancraç va editar l'any 1934 per a promocionar les seves inatal·lacions. Tot i que ho pugui semblar, Bellaterra mai no ha tingut un camp de golf, però la proximitat del golf de Sant Cugat va ser aprofitada per en Bartomeu per fer propaganda. 

 

 

En Bartomeu i Bartomeu va ser un dels fundadors de Bellaterra. Cerdanyolenc i farmacèutic de professió, va fer construir l'hostal Sant Pancraç a mig camí entre l'estació i la font de la Bonaigua. El seu sogre era propietari de gran part de Bellaterra i vendre terrenys proporcionava uns bons ingressos. Avui en dia, l'avinguda a on hi ha l'hostal porta el seu nom.

 

 

 

 

 

Una de les poques fotografies que es conserven d'en Bartomeu i Bartomeu