Millores en l'accessibilitat a l'andana de l'estació de Terrassa Rambla | FGC

 

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) realitza durant el mes d’agost un seguit d’obres de millora de les seves vies, catenàries, enclavaments, comunicacions, edificis, subestacions, obra civil i estabilització amb l’objectiu de donar un millor servei als usuaris. Així, FGC vol aprofitar la disminució de la demanda en èpoques estiuenques i no condicionar la qualitat del servei amb les obres. 

  

  

  

Treballs de millora i renovació 

  

 

  

En l’apartat de Via,

 

 • Obra de renovació de via a la línia Barcelona-Vallès entre les estacions de Peu del Funicular i Baixador de Vallvidrera.
 • Obres de renovació dels canvis de Masquefa, Vallbona i Igualada del ramal d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia. L’objectiu d’aquests treballs és reduir l’emissió de sorolls generada pel pas dels trens en un entorn urbà com es troben i augmentar la fiabilitat del conjunt i així reduir els costos de manteniment de la instal·lació.
 • Obra de renovació de via entre al ramal de Manresa a Súria que s’afegeixen als 9,7 km ja renovats anteriorment.

 

  

L’àrea de Catenària

 

 • Catenària des de Pl. Catalunya fins a Sarrià. Així mateix, s’estan realitzant les obres i instal·lacions per a la substitució a la catenària existent entre les estacions de Sarrià i Reina Elisenda de la línia Barcelona–Vallès.
 • Obres de substitució a la catenària de les pèndoles existents de vareta d’acer a les línies Barcelona-Vallés i Llobregat-Anoia.

 

  

Pel que fa a Enclavaments,

 

 • Renovació de la senyalització dels passos a nivell de la línia Lleida-La Pobla i enclavament de l’estació de Balaguer. Obres per canviar l’enclavament existent a Balaguer, de tipus mecànic, per un enclavament electrònic. A més, s’aprofita per col·locar barreres a dos passos a nivell entre Balaguer i Lleida i s’adeqüen els senyals associats als passos a nivell.

 

  

Respecte a Comunicacions,

  

  

A més de l’adequació de les instal·lacions d’El Putxet, principalment s’està treballant en la definició i execució de la xarxa de comunicacions per a fibra òptica pels enclavaments de la línia Barcelona-Vallès.

  

 

  

En l’apartat d’Edificis

  

  

Durant aquest mes d’agost s’està treballant en l’adequació de les estacions d’El Putxet, Sarrià, Pl. Catalunya i Sant Quirze. En aquesta última, també s’està reformant el pàrquing de l’estació.

  

 

  

En l’àmbit de Subestacions,

  

  

S’estan realitzant les obres d’adequació de la sortida de feeders a la subestació de Sant Cugat que permetran dividir elèctricament les andanes per aconseguir un millor repartiment dels consums dels trens i evitar desconnexions dels feeders per sobrecàrrega.

 

 

 

En l’àrea d’Infraestructura

 • Sortida emergència de Sarrià. Treballs d’obra civil per l’execució de sortida d’evacuació entre les andanes i el carrer Sentmenat.  
 • Obres del pas inferior sota les vies del triangle ferroviari de l’estació de Manresa Alta. Impermeabilització de les juntes de l’estructura en la zona de les vies i també en la reparació interior de l’estructura.
 • Millora d’accés a l’andana de la via 2 de Terrassa Rambla. Millora dels accessos a l’estació de Terrassa Rambla amb l’ampliació de les escales fixes i una nova escala automàtica.
 • Treballs impermeabilització entre Europa i Gornal. Obres d’injecció de resines expansives a l’aqüífer del Llobregat.
 • Obra de tancaments en el Camí de Terrassa a la Floresta.

 

  

A més, també s’estan duent a terme obres d’estabilització i instal·lació de talussos a la línia Lleida-La Pobla. En concret, s’estan instal·lant pantalles dinàmiques i talussos de malla de cable d’acer, de malla metàl·lica triple torsió i perns d’ancoratges. A més, s’estan duent a terme treballs de neteja, purga, tala d’arbres i desbrossada de talussos.

 

 

  

  

Per últim, el Departament de Territori i Sostenibilitat ampliarà l’andana 1 de Provença per dotar-la d’una major capacitat i pal·liar la concentració d’usuaris i millorarà l’accessibilitat de l’estació amb una nova escala i ascensor.

 

 

  

  

Aquestes obres de millora suposen un pressupost aproximat de més de 20 milions d’euros i demostren la voluntat d’FGC de seguir millorant en la prestació de serveis i fer-ho en èpoques de l’any en les que les obres no condicionin la qualitat d’aquest.