Representants de la Taula Cívica abans de penjar el cartell | J. Tardós

 

La Taula Cívica de Bellaterra (TCB) ha penjat, aquest 30 d'agost, una pancarta per reivindicar personal mèdic per atendre els veïns de Bellaterra.

  

  

L'òrgan, format per representants de gairebé totes les entitats del barri, ha col·locat una pancarta a la plaça del Pi perquè sigui visible durant la Festa Major, prevista per aquest cap de setmana. Paral·lelament, ha endegat una campanya de recollida de signatures adreçada a l'Institut Català de la Salut (ICS), organisme a qui correspon la distribució de metges i metgesses arreu de Catalunya.

  

  

La població de Bellaterra, formada per 2.743 habitants, es troba a 5,5 km de distància del centre d'atenció primària més proper, situat al nucli urbà de Cerdanyola del Vallès, i que no disposa, pràcticament, d'un servei de transport públic per arribar-hi. Aquesta limitació afecta sobretot a la població d'edat avançada i amb dificultat de mobilitat que no pot utilitzar transport privat.

  

  

Ara fa dos anys, a principis de 2015, l'Entitat Menor Descentralitzada (EMD) de Bellaterra va començar a habilitar un local on es podria ubicar aquest servei. A més, en data d'abril de 2017 es va aprovar una resolució al Parlament que insta al Govern a estudiar, conjuntament amb l'Ajuntament de Cerdanyola, “la possible obertura d'un consultori local a Bellaterra”.

  

  

És dins d'aquest marc que Enric Pallàs, coordinador de la TCB, declara “un dels problemes que va detectar la TCB en el moment de la seva creació va ser que no s'acabava de solucionar el tema del centre mèdic a Bellaterra, iniciat per l'EMD el maig de 2015. Nosaltres, com a societat civil, el que fem avui és empènyer per aconseguir el que s'està demanant a l'Institut Català de la Salut“.

  

  

La recollida de firmes es farà al llarg de tot el mes de setembre als locals de la Farmàcia de Bellaterra i la recepció del club social i esportiu El Club Bellaterra. Un cop finalitzada es lliurarà a l'organisme competent amb, esperen, la col·laboració de representants polítics a l'EMD de Bellaterra i l'Ajuntament de Cerdanyola.

  

  

Personal mèdic a Bellaterra

  

El barri de Bellaterra disposa d'un local planificat per esdevenir un centre mèdic, ubicat al carrer Lluís de Ábalos. No obstant això, l'Institut Català de la Salut (ICS) no ha accedit a la petició d'establir-hi un professional mèdic. Cal tenir en compte que l'ICS no comptabilitza la seva dotació de personal sobre la quantitat d'habitants, sinó en base el nombre d'atencions. En el cas de Bellaterra, es calcula que estaria al voltant d'unes 900 mensuals, actualment distribuides entre el CAP de Serraparera, CAP de Valldoreix, altres CAP pròxims o mútua privada.

  

  

Pla ENAPISC i Atenció Domiciliària

  

En la petició de la TCB també es fa referència a la nova estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària (ENAPISC), publicada el maig de 2017, per impulsar una reforma de l'atenció primària, que té com a missió “resoldre les necessitats de les persones des de la proximitat fins a la realitat del seu entorn, i que ja té assignada la dotació pressupostària pertinent”.

  

  

Per la seva banda, l'Ajuntament de Cerdanyola no contempla l'opció de redistribuir els professionals mèdics assignats als CAP de Cerdanyola, després de les retallades viscudes els últims anys en sanitat. Per contra, declara haver fet un esforç en l'atenció dels metges en domicilis, un servei sobretot destinat a aquelles persones amb dificultat de mobilitat. Una mesura que els representants de la TCB consideren que funciona molt bé però insuficient, ja que va destinada només a persones amb mobilitat reduïda o casos especials.