El Consell Comarcal del Vallès Occidental contractarà properament 12 llocs de treball en règim temporal i de contracte laboral en practiques de joves en formació, destinats a persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Aquests llocs de treball responen a la convocatòria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 

La formalització del contracte per cobrir els llocs de treball estaran subjectes a resolució favorable de la sol·licitud de subvenció per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les especialitats del personal tècnic i suport en gestió administrativa a seleccionar són les que s'indiquen a continuació:

  • 1 treballador/a social
  • 1 tècnic/a de promoció econòmica i ocupació
  • 1 tècnic/a de reforç dels serveis de territori, habitatge i obres
  • 1 tècnic/a de suport a l’arxiu i gestió de documents.
  • 1 tècnic/a de suport a comunicació i imatge
  • 1 tècnic/a de suport a projectes estratègics
  • 3 tècnics de suport a serveis generals.
  • 3 llocs de suport en gestió administrativa