Corria l'any 1954 i s'acabava l'estiu. Per tant, els estiuejants havien tingut temps d'assajar una obra clàssica i la posaven en escena a l'atri de l'església de la Santa Creu a Bellaterra. Dues actuacions: el dissabte 18 de setembre a les 8 de la tarda i el diumenge 19 de setembre a les 11 de la nit. L'assistència de tot el poble estava garantida.

 

 

  

Per dur-ho a terme, hi havien implicades tots tipus de persones (majoritàriament estiuejants). Fins a 37 noms de persones integrants actius de la representació. Molts d'aquests noms, encara avui perduren en conegudes nissagues bellaterrenques.

 

 

  

  

Potser podríem dir, que eren les primeres representacions embrionàries de l'actual Companyia Inestable de Bellaterra.