La publicació d'imatges dels fills és una pràctica molt habitual entre els pares | http://www.paresinens.cat

 

L’auge vertiginós de les xarxes socials com a mitjà habitual de milers de persones per relacionar-se i compartir la seva vida està a l’ordre del dia. Molts cops els nostres fills formen part d’aquestes “publicacions” sense adornar-nos del que això pot comportar.

En primer lloc, caldria establir que els menors són titulars com qualsevol persona de drets fonamentals, entre els quals es troba el dret a la pròpia imatge (Art. 18.1 de la Constitució Espanyola) i així ho ha establert també el propi Tribunal Suprem.

I en segon lloc, cal distingir diferents supòsits:

  • Si hi ha acord entre els progenitors o no respecte a la publicació
  • L’edat del menor, si és menor o no de 14 anys

Respecte al consentiment dels progenitors, la publicació i difusió de la imatge del nostre fill ve atribuïda a la pàtria potestat, per la qual cosa si ambdós representants legals estan d’acord, no hi haurà cap problema.