La intel·ligència interpersonal permet comprendre el comportament dels altres i implica ser empàtic | Arxiu

 

 

 

Aquesta teoria ha tingut un gran impacte per l’aplicació que tenen els seus preceptes en l’educació i perquè trenca amb la creença que un nen és intel·ligent si sobresurt en les matemàtiques.  

 

 

Aquestes intel·ligències són:

 

 

• Intel·ligència lingüística: ens ajuda a ser hàbils amb les paraules, amb el material escrit o amb la comprensió de textos. 

 

 

• Intel·ligència logicomatemàtica: ens ajuda a resoldre problemes algorítmics, a memoritzar números o dades, a comprendre la lògica de les coses, i a trobar patrons de presentació. 

 

 

• Intel·ligència musical: ens permet distingir ritmes, tons, melodies i timbres.

 

 

• Intel·ligència espaial: està relacionada amb l’espai i les seves formes, per això s’aplica en el dibuix, l’art el disseny, la fotografia i l’arquitectura.

 

 

• Intel·ligència cineticocorporal: permet tenir un millor control del cos i de les seves extremitats.

 

 

• Intel·ligència interpersonal: permet comprendre el comportament dels altres i implica ser empàtic.

 

 

• Intel·ligència intrapersonal: es basa en el punt de coneixement d’una persona sobre si mateixa i permet autoexplicar-se raons de conducta o reacció.