El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua de Martorelles, al Centre de Suport a la Llar
El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua de Martorelles, al Centre de Suport a la Llar | Diputació de Barcelona

Garantir el benestar i rebaixar l'estrès i la càrrega emocional i física dels cuidadors de persones amb dependència. Aquesta és la missió del Programa Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua, que impulsa la Diputació de Barcelona, i que es complementa amb el servei Respir que permet petites estades en residències. 

  

  

Un total de 72 municipis han demanat formar part del programa per ajudar en el seu dia a dia a aquests cuidadors. Això farà que més de 1.000 persones puguin assistir a aquestes sessions a tota la demarcació. El programa de Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua va començar l'any 2009 i des d'aleshores és un dels recursos més sol·licitats pels ajuntaments. Els grups estan formats per un màxim de 20 cuidadors, que reben suport psicològic en diverses sessions per aprendre a gestionar necessitats, conflictes i gestionar les emocions i els sentiments que sorgeixen durant les cures i alhora evitar situacions d'esgotament. El pla també ofereix un espai de relació i intercanvi d'experiències, per evitar la soledat i generar vincles de relació, suport i d'ajuda mútua entre aquest col·lectiu. 

  

 

El servei Respir és l'altre programa adreçat al suport de les persones cuidadores i permet accedir a la persona amb dependència a un servei residencial d'estades temporals. Situat al Recinte Mundet, aquest projecte està adreçat a persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat o discapacitat intel·lectual. El servei vol millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donar resposta a situacions familiars imprevistes. Igualment, Respir beneficia a persones ingressades a través d'atenció personalitzada per professionals especialitzats. 

 

 

El servei Respir es regeix per un sistema de copagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat econòmica de la persona atesa, mentre que per a les persones amb discapacitat intel·lectual menors de 18 anys és gratuït. 

 

 

 

Com formar part d'aquest programa?

 

Per accedir a aquest programa s'ha de sol·licitar plaça a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament. Poden participar en el pla les famílies residents a la província de Barcelona que tinguin a càrrec seu persones amb dependència majors de 65 anys o persones amb discapacitat intel·lectual, d'entre 6 i 65 anys.