Tot i que la taxa d'atur ha disminuït al Vallès Occidental, hi ha hagut un augment mensual del nombre de desocupats tant a Catalunya (+2.988) com a Espanya (+28.058)
Tot i que la taxa d'atur ha disminuït al Vallès Occidental, hi ha hagut un augment mensual del nombre de desocupats tant a Catalunya (+2.988) com a Espanya (+28.058) | Francesc Melcion, ara.cat

 

Actualment, 52.706 persones estan en situació d’atur laboral al Vallès Occidental i 2.718 a Cerdanyola, segons les dades del mes de setembre de l’Observatori Comarcal. Aquesta xifra representa una taxa d’atur comarcal del 12,9%, un 1,2% inferior que la taxa registrada l’últim mes.

 

 

Si comparem la xifra de desocupats del mes de setembre de 2017 amb les de l’any anterior, al Vallès Occidental es registren 7.181 aturats menys, el que suposa una disminució interanual de la taxa d’atur comarcal del 13,4%.

 

 

Per municipis, Cerdanyola del Vallès forma part del grup de poblacions que registren una taxa d’atur inferior a la catalana i a la comarcal, amb un 9,71% d’aturats, una variació mensual respecte la taxa d’atur de l’agost de -4,8% i una variació interanual respecte el setembre de 2016 de -16,9%.

 

 

Taxa d'atur de setembre de 2017 registrada per municipis
Taxa d'atur de setembre de 2017 registrada per municipis | Observatori Comarcal del Vallès Occidental