La brigada aplanant la vorera
La brigada aplanant la vorera | J. Tardós

 

 

La Brigada de l'EMD de Bellaterra ha arreglat part de la vorera de davant de l'estació de Bellaterra. Ho va fer el 10 d'octubre, ja que una fuita d'aigua fa que, tot sovint, les arrels aixequin les rajoles.

 

 

L'equip ha aplanat part de la plaça del Pi i ha deixat amb desnivell, encara, d'altres zones de pas de la plaça. A causa del desnivell algunes persones d'edat avançada han patit accidents

 

 

Les arrels sota la vorera
Les arrels sota la vorera | J. Tardós