L'import màxim a atorgar a cada associació o entitat de gent gran es fixa en 3.000€
L'import màxim a atorgar a cada associació o entitat de gent gran es fixa en 3.000€ | Ajuntament de Cerdanyola

 

Les associacions i entitats de gent gran de Cerdanyola del Vallès poden sol·licitar un any més la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament, que respecte l’any passat ha doblat la partida pressupostària (17.000€) dedicada a l’ajuda d’aquestes organitzacions.

 

Fins el pròxim dijous 2 de novembre, les associacions de gent gran que estiguin registrades en el Registre Municipal d’Associacions Ciutadanes i desenvolupin la seva activitat o tinguin seu a Cerdanyola poden presentar les seves sol·licituds a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, junt amb els documents detallats a l’article 4 de la convocatòria.

 

Les ajudes econòmiques aniran destinades a finançar el seu funcionament ordinari de les entitats subvencionades, així com a col·laborar i donar suport a les activitats que realitzin a la ciutat, tant les de caràcter intern com també les obertes a la ciutadania.