Collserola, un espai natural a preservar
Collserola, un espai natural a preservar | Artur Ribera

 

 

Collserola rep més de tres milions de visitants l’any. L’impacte social i ambiental que representa aquesta freqüentació fa necessàries noves accions comunicatives per posar de manifest, un cop més, la importància de la preservació d’aquest espai i per promoure-hi el respecte i els bons usos. En aquest context, el Parc Natural de Collserola va impulsar l'Estratègia d’Ús Públic, que pretén minimitzar els impactes negatius de la massificació d'aquest espai natural que és el pulmó verd de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Aquest cap de setmana, 28 i 29 d'octubre, s'ha iniciat una de les accions previstes dins d'aquesta estratègia que vol promoure les bones pràctiques i el respecte al medi ambient. Des d'aquest dissabte i durant un mes i mig, dues parelles d’informadors ambientals es mouran per diferents espais de Collserola per apropar-se als usuaris per explicar-los la importància de la conservació del parc, per conèixer les activitats que realitzen i per informar-los de la normativa vigent.