Torno de nou al tema de les pilones i del qual n’escrivia en aquest mateix diari, empès per la informació de la revista oficial de l'EMD. Les xifres que ens donen fan referència a què, pel Camí Antic de Sant Cugat, poden arribar a passar 7.000 vehicles diaris. 

 

Seré generós i ho dividiré entre les 24 hores que té un dia, cosa que em dona 291,6 vehicles a l'hora, és a dir que serien uns 4,8 vehicles cada minut. Ara seré menys generós i ho dividiré entre 12 hores. El resultat és de 583,3 vehicles a l'hora, que serien 9,7 vehicles per minut. Vull ser una mica mes rigorós hi ho dividiré entre 8 hores, és a dir una jornada laboral. A veure què surt?: 7.000 vehicles diaris dividit entre 8 hores dona 875 vehicles a l'hora, que repartits entre els 60 minuts que té una hora, dona 14,5 vehicles cada minut. 14,5 vehicles cada minut!? Un vehicle cada 5 segon? (per fer números rodons). Em sembla que no cal fer massa més comentaris. Això sí, l’EMD està disposada a controlar el trànsit mentre les pilones estan abaixades i fer l’estadística de quants lladres fugen per aquí. Posaran càmeres? Posaran algú les 24 hores del dia? Jo aposto pel segon, i que li posin una garita, i una gorra i, si cal una tanca fronterera.

 

La veritat és que prefereixo que m’argumentin amb tota sinceritat que el que es vol és que els cotxes no molestin els veïns del Camí Antic de Sant Cugat, és a dir el Camí del Monjos (*), i del carrer Pin i Soler. Però, com que crec en la solidaritat dels Bellaterrencs, per la mateixa equació es podria demanar que no molestessin els veïns de: la carretera de Sabadell, carrer del Fil, Av. Josep M Marcet, plaça del Pi, av. Bartomeu, av. Biza i carretera de Sant Cugat, és a dir tota la VV1414. Per tant, posem pilones a tot arreu!, o NO POSEM PILONES. Guaita!, NOPP.

 

Nota al marge. El Camí Antic de Sant Cugat o Camí dels Monjos és un carrer que es va projectar com a gran vial perifèric de Bellaterra, és a dir com la primera Interpolar que es va dissenyar. En molts trams d’aquest carrer podeu veure les amplades originals del projecte que van quedar minvades per amplíssimes voreres, algunes d’elles acotades com a pàrquings privats. Les pilones no solucionen el problema del carrer. La solució està en un nou ordenament viari, el PIOV (Pla Integral d’Ordenació Viària) del qual ja en vaig fer esment en el meu article del mes de juny passat, així com de les connexions de les autopistes C-58 i AP7.

 

Una altra nota al marge. Pel que fa a les vies escapatòries dels lladres, en tenen per triar i remenar. No us les dic per no donar idees als facinerosos, però no cal ser massa astut per descobrir-les.

 

 

 

(*) Camí del Monjos

 

En el nomenclàtor del Llibre de Bellaterra s’esmenta aquesta alternativa del nom. És evident que Camí del Monjos deuria ser el primer nom d’aquest carrer perquè antigament, i quan era un camí de terra, el feien servir els monjos del monestir de Sant Cugat per anar i tornar a Montserrat o a la Mola. Però, el camí és molt més antic que això. Alguns vestigis trobats a l’indret ens parlen d’un sender prehistòric i d’una via Romana secundària.