infant
 

 

L’Ajuntament de Cerdanyola ha obert el període per a la concessió de subvencions a les entitats d'educació en el lleure infantil per finançar el seu funcionament ordinari i per col·laborar i donar suport a les seves activitats.

 

Aquestes subvencions no són accessibles per entitats de Bellaterra, ja que la competència de Cultura es troba traspassada. Les categories dels projectes subvencionables són les següents, amb caràcter excloent:

 

1. Projectes d’activitat ordinària de les entitats de lleure infantil. L’activitat ordinària comprèn els dissabtes a la tarda, excursions i les colònies d’estiu.

2. Projectes concrets en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a infants

 

Podran accedir a aquesta convocatòria les associacions d’educació en el lleure infantil de la ciutat. Les entitats que hi optin han d’estar registrades en el Registre Municipal d’Associacions Ciutadanes.

 

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès destina a aquestes subvencions 12.000€,  una xifra que representa un increment respecte a l'any anterior de 9.577€. 

 

Convocatòria subvencions lleure infantil 2017