Persentació a la UAB

 

 

  

Més de 300 professionals de la producció animal i el control de la cadena alimentària es van reunir a la UAB de Bellaterra, el 13 de novembre, per debatre les estratègies de les organitzacions envers la lluita contra les resistències als antibiòtics.

 

La resistència que els animals desenvolupen cap als antibiòtics – a mesura que se'ls hi en subministren més – comporta un important problema de salut i de seguretat alimentària.

 

Actualment, la resistència antimicrobiana ja és responsable de 25.000 morts anuals d'animals malalts a la Unió Europa. Els professionals sostenen que un ús racional dels antibiòtics ja no és suficient i que s’hauria d’actuar també implementant bones pràctiques d'higiene a les granges, posant vacunes, tenint cura amb els aliments i l’aigua i educant als veterinaris i ramaders.

 

  

A continuació es va destacar la importància de debatre i posar a l’ordre del dia la implicació de la Universitat per millorar la salut pública del país. En aquest sentit, es vol crear una plataforma que agrupi institucions, grups de recerca i empreses per plantejar projectes i accions per fer front a aquest problema  i prendre consciència a nivell internacional per abordar una estratègia conjunta i promoure un bon ús dels medicaments subministrats.

 

 

La temàtica també estarà reflectida al projecte de la Marató de TV3 el pròxim 17 de desembre d'enguany, que tractarà les malalties infeccioses.

 

 La jornada va ser organitzada per la secretaria de salut pública del Departament de Salut i el Parc de Recerca de la UAB.

 

 

g