Una pancarta similar a l'Ajuntament de Sabadell
Una pancarta similar a l'Ajuntament de Sabadell | iSabadell

 

 

El ple ordinari del mes de novembre a Cerdanyola donarà compte de l'execució pressupostària corresponent al primer semestre de 2017, pel que fa a l'Ajuntament de Cerdanyola i a l'empresa municipal Cerdanyola Promocions S.L.U. També presentarà els informes de morositat i l'estat de pagament als proveïdors, durant els dos primers trimestres de l'exercici.

 

  

  

Tot seguit ratificarà personar-se com a part demandant en el recurs contenciós interposat per la Funerària Montserrat Truyols S.A., contra la “inactivitat de l'Ajuntament davant el contracte per a la gestió integral del servei de cementiri i tanatori municipals”.

 

 

  

  

A continuació, Cerdanyola s'adherirà, o no, al manifest unitari per a l'eliminació de la violència envers les dones. Abans d'entrar en l'apartat de mocions es voldrà portar a aprovació una modificació puntual del Pla General Metropolità. L'objectiu, suprimir les barreres d'accessibilitat en edificis existents a Cerdanyola.