institut banus
institut banus | institut banus

 

Els treballadors, membres del claustre i del PAS de l'Institut Banús, a Cerdanyola del Vallès, han defensat la tasca dels docents davant dels ‘últims atacs a l’ensenyament del país’. 

 

Entre altres, l'equip ha defensat que “L’Escola és i ha estat històricament a Catalunya un dels pilars fonamentals per a l’existència d’una societat democràtica, culta i fortament cohesionada a l’entorn dels valors de la catalanitat, la llibertat, la convivència, el respecte de la diversitat i un fort sentit de compromís social.

 

En aquest sentit – han continuat – “afirmar que a les escoles de Catalunya hi ha adoctrinament ideològic és menystenir injustament els i les docents; és desconèixer del tot la tasca real que fem; és denigrar-ne la nostra imatge. És, en darrer terme, el rigor i la bondat de tot el sistema educatiu català el que s’està posant en dubte amb finalitats polítiques poc ètiques, i això cal condemnar-ho enèrgicament”.

 

Per aquest motiu, l'assemblea de treballadors i treballadores de l'institut i el Claustre de professors i professores han mostrat la seva solidaritat amb tot el professorat del país, afirmant que també “Som Escola Catalana” i “continuarem transmetent i consolidant els valors d’una societat democràtica, solidària, que respecta i fomenta la llibertat d’ensenyament, de càtedra i de consciència de l’alumnat, així com la formació de persones amb esperit crític”.