Corria el 18 de desembre de 1955 i la millor i pràcticament única distracció a una Bellaterra incipient, era la matança del porc organitzada per l'Hostal Sant Pancràs als jardins del Club Bellaterra. Cal dir que, en aquells temps, el Club i el Sant Pancràs estaven “cara a cara”, és a dir, l'entrada principal del Club donava a l'entrada del Sant Pancràs.

 

  

  

Durant l'esdeveniment es convidava als bellaterrencs i visitants a gaudir d'un àpat complet amb “cafè i copa” per 100 pessetes – l'equivalent a 0,60 € actualment. El díptic il·lustrava un porquet amb farcell direcció Bellaterra. A l'interior hi contenia un poema o oda al porc, a més del menú. A la contraportada s'indicava que el preu de cada lot oscil·laria entre les 400 i les 500 pessetes i, anotat a mà, destaca l'hora a la qual es mataria al porc. 

 

 

v