Es recomana que els dies d’estudi es concentrin de dilluns a dijous | Arxiu
 

 

 

 

• Planificació horària: Sense una planificació és molt difícil que s’aprofiti el temps d’estudi. Pares i fills han de pactar quin serà l’horari

  

 

 

 

• Temps d’estudi: Es recomana que les activitats d’estudi es facin durant les primeres hores del matí, després de l’esmorzar. La recompensa és la llibertat la resta del dia.

  

 

 

 

• Dies d’estudi: Es recomana que els dies d’estudi es concentrin de dilluns a dijous, així es tindrà un cap de setmana llarg per endavant.

  

 

 

 

• Hores d’estudi: En nens i adolescents el consell és que no se superin els 90 minuts d’estudi, i amb un breu descans d’uns deu minuts.

  

 

 

• Lloc d’estudi: Es recomana fer les tasques en espais diferents:

  

 

 

– Espai comú (menjador): Per portar a terme activitats més mecàniques com quaderns d’estiu o de recuperació, lectura de llibres… convé que compartiu espai amb ells, així els vostres fills poden comptar amb la vostra ajuda.

  

 

 

– Espai privat (dormitori): En el cas que hagin de preparar algun examen, és fonamental que no tinguin distraccions i puguin concentrar-se en l’estudi.

  

 

 

 

• Classes de repàs: Per treure el màxim rendiment és fonamental que aclareixin els dubtes que no han sabut solucionar.

  

 

 

 

• Recuperació d’assignatures pendents: És important que es divideixi l’estiu en dues parts:

  

 

 

– Primera part (juliol): Per fer quaderns de recuperació i per anar realitzant esquemes, resums…

  

 

 

– Segona part (agost): Per preparar l’examen i alguna lectura obligatòria.