Va ser a la primavera del 2007 quan l'històric Club Bellaterra es va enderrocar per aixecar-ne un de nou. El Club Bellaterra ha estat una de les primeres institucions a la nostra comunitat. Els seus estatuts van ser aprovats el 12 de setembre de 1934 i era l'únic punt de trobada dels bellaterrencs d'aleshores.

 

 

Oferim unes imatges dels inicis de l'obra a on es pot contemplar l'hostal Sant Pancràs en tot el seu volum. Impossible d'aconseguir, avui en dia, aquesta mateixa perspectiva.

 

 

L'única edificació que va romandre dempeus
L'única edificació que va romandre dempeus | J. Tardós

 

v

 

r

 

 

e