Plaça del Pi any 1936

Plaça del Pi any 1936 | Santiago Vila-Puig

 

 

 

 

 

Recuperem una imatge de 1936 del pi blanc que hi havia antigament a la plaça de l'estació de Bellaterra. Aquest va esdevenir-ne el seu símbol i va ser l'origen de l'actual nom. Es trobava al bell mig de la plaça, urbanísticament ben diferent de l'actual. Hi havia un parterre central amb bancs i diferents arbres, tot i que el pi era el més alt i voluminós.

  

  

Al darrere s'hi poden veure uns xipresos incipients que feien de balla del Club Bellaterra.