La casa de la 'planxadora' el 1930
La casa de la 'planxadora' el 1930 | Santiago Vila-Puig

 

 

 

El primer hostal de Bellaterra fou l'hostal Montserrat, situat a l'avinguda de les Acacies 1 (avui Can Miró), bastant abans de l'hostal Sant Pancràç. Tot i les reduïdes dimensions de l'edifici, es va donar la curiositat que a l'hora de vendre'l, es va fer amb la condició que la venedora tingués sempre un llit a la seva disposició a l'hostal Montserrat. La casa fou feta pels promotors d'aleshores com una 'casa model' de Bellaterra l'any 1930.

  

  

Ha estat la família Griera que hi han viscut des de 1947 i es coneix per la 'casa de la planxadora', ja que Francisca Fisa va estar oferint aquest servei durant gairebé 60 anys.