administratiu
 

 

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha fet pública l'Oferta d'Ocupació de l'any 2017 i té previst aprovar la del 2018 durant els pròxims mesos.

 

L'oferta aprovada inclou cinc places d'auxiliar administratiu/va mitjançant oposició lliure. També contempla 14 places més de concurs-oposició de promoció interna, aquestes reservades als funcionaris que ja presten serveis a l'Administració. Es tracta de 5 places de caporal de la Policia Local i 9 places més d'administratiu/va.

 

El total de places convocades per l'Ajuntament, 19, és el que indiquen que permet la llei.

 

L'ampliació de l'oferta, a negociació amb els sindicats

 

En un comunicat l'Ajuntament afirma que “la concreció de les places convocades ha estat negociada i acordada amb els sindicats presents a la Mesa General de Negociació”. Segons el govern municipal, “actualment es negocia l'ampliació d'aquesta oferta amb els sindicats”. 

 

L'oferta Pública d'Ocupació té l'objectiu d'estabilitzar i consolidar la plantilla municipal i restituir les vacants que es generin a causa de les jubilacions o altres motius de baixa.

 

L'oferta es pot consultar al BOPB i al DOGC. Tota la informació també es podrà consultar a l'apartat d'Oferta Pública d'Ocupació del web municipal