El preu del metre quadrat a Cerdanyola augmenta però es manté estable
El preu del metre quadrat a Cerdanyola augmenta però es manté estable | Ajuntament de Cerdanyola

 

 
El preu del metre quadrat a Cerdanyola ha mantingut una tendència creixent en els últims tres mesos. Tot i això, no s'han donat variacions significatives entre un mes i el següent. Segons les dades d'Habitaclia, el preu del metre quadrat ha crescut 25 euros entre desembre de 2017 i gener de 2018. 
 
 
Amb els últims resultats de les estadístiques del portal web, els propietaris que venien els seus pisos, demanaven, el passat mes de gener, 2.426,95 euros pel metre quadrat. L'evolució dels preus a Cerdanyola s'ha mantingut més o menys estable en l'últim any oscilant entre els 2.300 i els 2.430 euros pel metre quadrat. 
 
 
Des de febrer de 2017, els valors han pujat i baixat depenent de l'època de l'any. Fins abril de l'any passat, els preus pel metre quadrat es van mantenir per sota dels 2.400 euros. Els valors més alts es van registrar durant els mesos d'estiu, arribant al mes de juny a la xifra més alta de l'any amb 2.431,10 euros pel metre quadrat. Tot i aquesta estabilitat, el balanç dels últims dotze mesos és d'un augment de 158,45 euros fins el mes de gener de 2018.