xc

 

 

  

  

Interessant comparació de què és, amb què era Bellaterra, gràcies a una aplicació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que superposa la imatge actual amb les imatges de 1945, en blanc i negre.

 

 

 

En clicar la imatge, s'obre l'aplicació on es pot seleccionar exactament la part que interessa visualitzar i es pot fer la comparativa, de com està actualment Bellaterra i com estava l'any 1945. 

 

 

En el cas de Bellaterra es pot veure l'antiga entrada del Club Bellaterra, que es feia des de davant de l'Hostal Sant Pancraç. Entre altres, també es pot veure com el tren tenia una via única i la part superior de Bellaterra no estava urbanitzada. La Universitat Autònoma era inexistent.

 

 

Existeix també un enllaç per descarregar-se l'aplicació ja sigui en IOS com en Android. Simultàniament i en la part inferior, es visualitzen, en cas d'existir, fotos antigues de la zona.