Bon vespre a tothom, perdoneu que no em podré quedar a tot el Ple, però permeteu-me parlar de la proposta de conveni que el President de l’EMD ha portat a aquest Ple. 

Els grups que componen la Junta de veïns i el govern de l’ajuntament de Cerdanyola han estat treballant durant dos anys en la proposta d’un nou conveni per l’EMD

Ha estat una tasca dura, plena de bones intencions i voluntat d’acord, però també d’entrebancs i malentesos. 

A hores d’ara hi ha acord pel que es refereix als termes del conveni; hi ha definides les competències i les recursos que cal destinar-hi per tal que la ciutadania de Bellaterra gaudeixi dels serveis municipals des de la proximitat i la capacitat de decidir. 

La proposta té molts punts forts. Deixeu-me assenyalar els que considero més rellevants: 

  • Aclareix el desenvolupament de les competències pròpies de l’EMD que han estat fins ara font de permanent conflicte.
  • Cedeix competències a l’EMD no previstes a la llei, en la mesura que s’ha valorat que una gestió més propera millora el servei a la ciutadania; sobretot en matèria d’Urbanisme, d’activitats econòmiques, millora de les vies urbanes o protecció civil. 
  • Consolida la despesa en inversió al terme de Bellaterra, donant veu i poder de decisió a l’EMD en prioritzar aquestes inversions. 
  • Estableix uns compromisos de l’Ajuntament de Cerdanyola en política de seguretat ciutadana a Bellaterra que responen amb escreix a les expectatives i reivindicacions del veïnat.  

Tot això acaba significant un increment dels fons a gestionar per l’EMD que multiplica per 3,5 el pressupsot actual. Passem dels 470.000 euros a més d’1.600.000 euros. 

Al nostre entendre, i a la vista de totes aquestes dades objectives, el resultat de la negociació del conveni és altament positiu per tothom. 

  • Bellaterra tindrà una administració local de proximitat amb contingut i capacitat de decidir, 
  • I la ciutadania de Cerdanyola, tota la ciutadania de Cerdanyola inclosos veïns i veïnes de Bellatrerra, tindran un marc de relació clar que estalviarà els permanents contenciosos entres ambdues administracions, que acaben generant una despesa inútil per tothom. 
  • A més de resoldre per un bon grapat l’anys l’encaix de Bellaterra a Cerdanyola en bona armonia. 

Aquest bon acord té ara un últim entrebanc que està present en la propsota de conveni que el President de l’EMD porta avui a Ple. El President, des d’un bon principi, ha volgut posar sobre la taula de negociació els límits territorials de l’EMD. 

Des d’un bon principi, també, el govern de l’ajuntament de Cerdanyola ha dit que aquest no és un tema que es pugui posar sobre la taula en aquesta negociació. No només l’Ajuntament, la mateixa Generalitat, que va arbitrar inicialment les negociacions, ja va deixar clar que aquest no és tema de conveni. 

Malgrat tot, el govern de Cerdanyola ja va dir que si els diferents grups que composen la Junta de veïns de l’EMD volia obrir aquest tema, que ho fes, que estava ligitimat per fer-ho, però que ho fes a part de les negociacions del conveni. 

Hi ha dues raons molt senzilles i comprensibles per separar una cosa de l’altra: 

  • La primera; que políticament hi ha consens per millorar les competències i el finançament de l’EMD i això és el que ens ha portat a la negociació franca i honesta. Però no hi ha cap punt de trobada respecte els límits territorials.
  • La segona; que un conveni de competències i finançament té un procediment legal i administratiu propi molt diferent del que té un expedient de modificació de termes, que seria molt més llarg i farragós. 

Incloure la modificació de termes en el conveni no només ens porta al desacord, sinó a uns virtuals calendaris d’aprovació molt llargs (més enllà d’aquest mandat) i una teranyina jurídico administrativa de la qual en podem sortir malparats tots pelgats. 

Els representants de l’EMD i el govern de Cerdanyola tenen un acord sobre el conveni; competències i recursos. Demanem a aquest Ple de la Junta de veïns que es replantegi treure de la proposta del conveni la modificació de límits de termes. 

En cap cas diem que la Junta no es plantegi la modificació de termes, només demanem que no es vinculi al conveni i que segueixi una negociació separada en un expedient diferenciat. 

Pel bé de Bellaterra i de Cerdanyola, tanquem aquest acord que ens ha donat tanta feina, facin un últim gest i fem realitat aquest nou marc de relació. La feina que hem fet i l’oportunitat que tenim no es pot desaprofitar. Un conveni com el que hem negociat i pel qual tenim acord serà un pas històric per Bellaterra i per Cerdanyola; no el malbaratem.  

Moltes gràcies.

Laura Benseny