Els trastorns de la conducta alimentària es generen a partir de la insatisfacció davant la pròpia imatge corporal i es manifesten per conductes anòmales davant l’alimentació. Produeixen alteracions biològiques i psicològiques importants, que poden afectar greument el desenvolupament de les esferes personal, familiar, social i acadèmic laboral.

 

Les manifestacions més habituals d’aquests trastorns es donen en:

 

1. Canvis físics (pèrdua de pes, desordres menstruals, alteracions gastrointestinals).

2. Canvis conductuals (dieta restrictiva, aliments prohibits, fartaneres, vòmits, abús de laxants, increment excessiu de l’activitat física, comprovació excessiva del pes).

3. Canvis cognitius (preocupació excessiva per pes/alimentació, distorsió de la pròpia imatge corporal, pensaments distorsionats respecte a l’alimentació i el pes).

4. Canvis emocionals (humor depressiu, inestabilitat emocional, irritabilitat, baixa autoestima, elevada ansietat davant del menjar).

5. Canvis en el funcionament social (aïllament, disminució rendiment acadèmic/laboral, conflictivitat intrafamiliar).

 

La prevenció, la millor estratègia

 

La millor prevenció d’aquests trastorns és mantenir uns bons hàbits alimentaris i una activitat física saludable; tenir un horari d’àpats estructurat; fer els àpats en companyia; evitar dietes excessivament restrictives i no supervisades per un professional; i mantenir un esperit crític enfront les exigències de la moda i l’exagerada valoració de l’aspecte físic.

 

En cas de sospita de dificultats en la relació amb el menjar, pèrdues brusques de pes o aparició de conductes no saludables com la presència de vòmits o abús de laxants és recomanable consultar amb un professional per tal que pugui fer una valoració del cas i la derivació si escau al centre que correspongui.

 

Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l’Hospital Universitari MútuaTerrasa