Alguns vehicles a la plaça del Pi
Alguns vehicles a la plaça del Pi | Laia TR

 

 

El govern de l’EMD de Bellaterra ha sol·licitat, per segona vegada, conèixer totes les matrícules dels vehicles censats a Bellaterra. Aquesta petició l’ha fet a l’Ajuntament de Cerdanyola amb l’objectiu de, segons el president de l’EMD, Ramon Andreu: “saber quin és el trànsit intern i extern de Bellaterra d’una forma meticulosa”.

 

Durant el darrer ple, Andreu va argumentar que aquesta acció no tenia “cap implicació amb la protecció de dades”, ja que es tractava d’obtenir “matrícules sueltes”. Des de l’oposició, Quim Oltra (ERC) va inclinar-se per l’abstenció i expressar que tenia “dubtes”, ja repetits en el passat, pel que fa a la protecció de dades de bellaterra.tv, el canal de distribució de notícies de l’EMD, a través de whatsapp

 

Pel que fa a Convergència, el seu vot va ser favorable, tot i destacar que també s’hauria de tenir en compte el parc de vehicles nous. 

 

Aquesta mesura aniria encaminada, segons el govern de l’EMD, a conèixer el trànsit bellaterrenc i a elaborar un estudi de mobilitat – en un futur – mitjançant les videocàmeres instal·lades a diferents entrades i sortides del barri. Actualment les càmeres es troben denunciades per l’Ajuntament de Cerdanyola qui afirma haver-ho fet per “protegir la institució davant qualsevol problema relacionat amb la protecció de dades”. El govern municipal considera que la instal·lació no ha estat “ben regularitzada” i que la ubicació de les càmeres “l'haurien d'haver decidit des del cos de mossos d'esquadra”. 

 

Bellaterra té unes de les millors instal·lacions de videocàmeres de tot Catalunya. Aquestes tenen múltiples funcionalitats però actualment l'EMD ha retirat “les targetes de gravació de les càmeres”, fet que comporta que no gravin vídeo, però sí comptin vehicles.