Imatge recurs d'un lloguer
Imatge recurs d'un lloguer | Elconfidencial

 

 

 

El 19 de maig es va obrir el termini per a presentar les sol·licituds per l'ajut al pagament del lloguer MIFO (Ministeri de Foment) per a l'any 2018. La convocatòria estarà oberta fins el 29 de juny.

 

Aquest ajut pel lloguer MIFO està destinat a persones titulars d'un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. 

 

Per poder accedir aquest ajut cal:

– Acreditar la residència legal a Catalunya.

– Que l'import del lloguer no sigui superior a 600€ mensuals. En el cas de les famílies nombrosos s'incrementa fins a que s'incrementa fins a 900€

– Que els pagaments dels rebuts de lloguer s'hagin fet mitjançant la intervenció d'una entitat financera (ingrès en compte, domiciliació bancària o transferència) o ve amb un rebut emès per un administrador de finques

– Que els ingressos de la unitat de convivència no superin els límits establerts a les bases reguladores dels ajuts al pagament de lloguer de l'any 2018.

 

L'ajut es dona per a l'any de la convocatòria. Quant a l'import de l'ajut, és del 40% de l'import del lloguer amb un màxim de 2.400€. Si el contracte està vigent o signat l'any 2018 serà d'un màxim de 200€ al mes pel total de mensualitats que tingui vigència el contracte de lloguer.

Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Local d'Habitatge de Cerdanyola del Vallès (carrer de Lluís Companys, 1). També podeu resoldre dubtes escrivint al correu electrònic info.habitatge@cerdanyola.cat o trucant el telèfon 935.80.88.88. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Local d'Habitatge és de dilluns a divendres de 9h a 14h.