Moment de l'audiència ciutadana

 

 

  

  

El “plenillo” o audiència ciutadana del mes de maig a l'Ajuntament de Cerdanyola va registrar una paraula d'una veïna que va demanar qüestions sobre seguretat i mobilitat a Bellaterra. La pregunta la va adreçar a tots els membres del plenari, abans de celebrar-se un ple que atacaria diverses qüestions.

  

  

  

  

La bellaterrenca Remei Barceló va demanar a tots els membres del govern i oposició “pensar en la seguretat també a Bellaterra“. A continuació va preguntar sobre la proposta de l'Ajuntament d'instal·lar radars de tram al Camí Antic de Sant Cugat i també al carrer de Pin i Soler. Sobre aquest tema, va demanar si es tractava d'una proposta “amb l'objectiu de recaptar més diners dels bellaterrencs”.