Trànsit en la via
Trànsit en la via | Cedida

 

 

Voldria fer una precisió respecte a les declaracions d’en Josep Mª Riba, president de la Unió de Veïns de Bellaterra, publicades a la versió en paper de Bellaterra Diari, on fa referència al transit del Camí Antic de Sant Cugat.

 

Darrerament a la nostra població és tema d’actualitat les anomenades pilones. Pilones sí, pilones no, o pilones amb funcionament parcial, però no sentim a parlar de solucions per veïns d’altres zones.

 

El veïns del Camí Antic i Pin i Soler denuncien que l’eliminació de les pilones suposarà més transit, perill, contaminació i robatoris. Hi estem d’acord. Ara bé, els veïns d’altres indrets de la nostra població, comprenent perfectament el seu neguit, ens sentim arraconats.

 

Si tenim en compte que des de fa molts anys nosaltres patim tots els efectes negatius d’una circulació mitjana diària estimada en uns 13.000 vehicles  (8.000 en sentit sud i 5.000 en sentit nord) que utilitzen els nostres carrers com a drecera entre la C-58  i la B-30. Ens referim a la Carretera de Bellaterra, Av. Bertomeu, Plaça del Pi, avingudes Marcet i  del Film, passejos de Setembre i de les Acàcies i Carretera de Sabadell. No cal que parlem de perill, soroll  i contaminació, oi?

 

Malauradament mai hem disposat de pilones ni de cap altre enginy semblant que permetés minorar l’allau de cotxes, tot això, malgrat algunes promeses etèries fetes per part dels nostres representants polítics amb la sempiterna excusa de que estem parlant de la BV 1414 i no poden fer-hi res. Un semàfor a la Plaça del Pi ni un parell de passos de vianants no resolen l'entrada massiva de vehicles i la velocitat superior a la permesa a l’hora de circular.

 

Potser els veïns que no viuen en els carrers afectats i que ignoren “voluntàriament” el que succeeix fora del seu entorn més proper i que quan circulen per els carrers i avingudes abans esmentats, troben normal la circulació incessant de cotxes.

 

Seria d’agrair doncs, que la Unió de Veïns tingués en compte el problemes que afecten a Bellaterra en la seva totalitat i no tan sols a una part d’ella.

 

Salutacions

 

Josep A. Martínez Llorach

Bellaterra