Part de la carretera BV-1414 a Bellaterra
Part de la carretera BV-1414 a Bellaterra | Redaccio

 

 

Bellaterra no tindrà marge de maniobra per incidir en la calçada de la carretera de Bellaterra, la BV-1414. En aquests moments l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra té marge d'actuació sobre la vorera, però no en la calçada, que correspon a la Diputació de Barcelona.

 

  

  

L'abril del 2018 l'EMD tornava a demanar a l'Ajuntament de Cerdanyola, que fes la petició de traspàs d'aquesta via a la Diputació, actual propietària.

  

  

  

Arribats al mes de maig, però, l'Ajuntament ha denegat fer aquesta petició, a causa d'un informe negatiu elaborat per l'Intendent en Cap de la Policia Local, que desaconsella demanar el traspàs a la Diputació i, per tant, atendre la petició.

 

 

  

  

En l'informe s'argumenta que actualment “es manté una relació directa i fluida amb els responsables tècnics de la Diputació i que sempre han tingut en compte qualsevol proposta d'aquesta Policia i qualsevol demanda veïnal relacionada amb la carretera”. A més, afegeix que el canvi de titularitat no representaria cap millora en la gestió de la carretera i adverteix que el traspàs comportaria una previsió de despesa.