Signants del Pacte per la Reindustrialtizació del Vallès Occidental
Signants del Pacte per la Reindustrialtizació del Vallès Occidental | Juanma Pelaez

 

 

El Vallès Occidental ha fet aquest dijous una aposta conjunta per la indústria amb l’aprovació d’un nou paquet de mesures i d’accions concretes fruit de la concertació entre els diferents agents del territori. S’ha acordat i signat una estratègia conjunta per la transformació de la indústria al Vallès en l’horitzó 2022 en el marc d’un Plenari del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental participat per les 37 entitats signants del Pacte: els 23 ajuntaments de la comarca, els sindicats CCOO i UGT, les entitats CIESC, PIMEC, CECOT, les Cambres de Sabadell i Terrassa, els centres universitaris UAB, UPC, UIC i ESDI, les entitats EURECAT i LEITAT i el Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. També s’ha aprovat el desplegament del Pla d’acció 2018-2019 i el marc de col•laboració amb el Pacte Nacional per a la indústria.

 

El president del Consell Comarcal, que ostenta la secretaria tècnica del Pacte ha explicat que “avui podem afirmar que hem passat d’una declaració institucional a un Pacte territorial. Tenim les arrels ben fortes per fer créixer el Vallès més enllà dels canvis i les conjuntures polítiques del moment, o dels responsables institucionals”. 

 

El primer acord del Plenari ha estat l’aprovació d’una Estratègia conjunta per a la transformació de la indústria al Vallès en l’horitzó 2022, el compromís dels 37 signants per una mirada compartida i consensuada per treballar plegats durant els propers anys. El segon acord, ha estat el Desplegament del Pla d’acció 2018-2019, que entra al detall del treball a desenvolupar com a prioritari entre totes les entitats membres del Pacte, per exemple: la implementació de mesures de fiscalitat, el foment de les vocacions industrials, l’impuls de la indústria 4.0, la millora de l’accessibilitat i la mobilitat dels polígons industrials o les accions sectorials en economia circular, entre moltes d’altres. El tercer acord fa referència al Marc de col·laboració amb el Pacte Nacional per a la Indústria, amb la concreció del treball desenvolupat amb la Direcció General d’Indústria per trobar línies estables de treball.

 

Les set mesures prioritàries
Les set mesures prioritàries | CCVO