Energia Verda

 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) -juntament amb la resta de membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)- consumirà per primera vegada el 100% d'energia d'origen renovable o verda fins al gener del 2020 (electricitat i gas d'alta i baixa tensió) gràcies a la compra conjunta que s'ha fet amb el CSUC.

 

  

  

Les emissions de CO2 seran zero l'any 2018 i l'any 2019 gràcies al consum d'energia verda 100%, mentres que l'any anterior, el 2017, les emissions de CO2 associades al consum d'electricitat a la UAB van ser de 13.017 tones. L'energia verda la sumministrarà les empreses Endesa i Aura, després del procés de selecció, subhasta i compra amb el CSUC.

 

 

  

  

El CSUC -integrat per totes les universitats catalanes, dues universitats de Madrid, centres de recerca i parcs científics- ha comprat pel 2018 i el 2019 un volum d'energia de 1.135,29 GWh, que serà per primera vegada el 100% d'energia verda.

  

  

  

L'adjudicació de subministrament energètic, tant en alta com en baixa tensió i gas, realitzat en modalitat de subhasta, s'ha fet en dues fases: primer es va establir un acord marc (prorrogable a 4 anys) per a homologar vuit empreses que poguessin oferir, com a mínim, un 50% d'energia d'origen renovable; i després cada empresa seleccionada va oferir un percentatge d'energia d'origen renovable i un preu, la combinació dels quals, juntament amb la puntuació pel servei i informació obtinguda en la primera fase, ha donat lloc a l'adjudicatari final. D'aquestes s'han triat Endesa Energia i Aura Energia.

  

  

Així doncs, l'energia verda que consumirà la UAB provindrà d'energies renovables com poden ser la hidroelèctrica, l'eòlica i la fotovoltaica, entre d'altres. Fins ara, el consum era d'energies fòssils, molt més contaminants, com ara la nuclear o el carbó.

  

  

L'estalvi d'emissions de CO2 que suposarà aquest consum d'energia verda serà equivalent a les emissions que generarien 36.000 viatges del trajecte en FGC (Ferrocarrils de la Generalitat) de l'estació de la UAB a l'estació de Plaça Catalunya (Barcelona) cada dia durant un any sencer, segosn càlculs de l'Oficina de Medi Ambient de la UAB.

  

  

Amb aquesta licitació de compra d'energia no només s'ha aconseguit que el 100% de l'energia elèctrica subministrada fos 100% d'origen renovable sinó que també s'ha vist reduït el marge de comercialització que apliquen les companyies elèctriques a la UAB, passant de 1,019 a 0,88 €/MWh. D'aquesta manera es veu mitigat l'increment de preus que està patint el mercat de compra d'energia els darrers anys.