Obert el termini per demanar l'ajut per pagar l'IBI
Obert el termini per demanar l'ajut per pagar l'IBI | Ale Gómez

 

 

 

A partir del 24 de juliol, i fins al 16 d'octubre, estarà oberta la convocatòria per sol·licitar l'ajut per fer front al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Aquest any, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha ampliat el llindar de la renda familiar, per tant, més persones podran ser beneficiades de les ajudes.

 

Enguany és la segona convocatòria consecutiva de l'ajuda per pagar l'IBI que s'amplia el llindar de renda. Ja es va fer l'any passat després que l'any 2016 la convocatòria dels ajuts a les famílies va passar de regir-se per la Llei de Subvencions a fer-ho per la Llei de Serveis Socials. Així, l'Ajuntament informa que es destinaran 200.000 euros per la convocatòria actual.

 

Amb l'ampliació de l'import dels ingressos anuals màxims per poder optar a l'ajut, per a una família de quatre persones, per exemple, els ingressos màxims anuals per a poder sol·licitar l'ajut seran de 30.907,80 euros, 3.661,35 euros més que l'any passat quan aquesta mateixa família tenia el sostre d'ingressos en 27.246,45 euros.

 

Sobre la cobertura que ofereix l'ajut, aquest pot arribar a ser a cobrir el 80% del cost de l'IBI. Les sol·licituds amb els impresos necessaris adjunts s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) fins al 16 d'octubre.

 

Requisits per optar a l'ajuda

 

– Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l'1 de gener de 2018

– Tenir la condició de propietari o arrendatari de l'habitatge habitual

– Trobar-se dins dels barems econòmics següents (Ingressos anuals)

Beneficiari  

(RMI+75%RMI)       

18.029,55€

Beneficiari + 1 persona

(2,50xRMI)         

25.756,50€

Beneficiari + 2 persones

(2,75xRMI)

28.332,15€

Beneficiari +3 persones

(3,00xRMI)  

30.907,80€

Beneficiari +4 persones  

(3,25xRMI)  

33.483,45€

Per cada persona de més

(+25%RMI)   

2.575,65€

RMI: Renda Mínima d'Inserció. Fixada per l'any 2018 en 735,90€