Les obres a l'edifici 2 ja han començat
Les obres a l'edifici 2 ja han començat | CCVO

 

 

Durant el mes de juliol han començat les obres de millora als edificis i al recinte del Consell Comarcal. Aquestes obres, tenen tres objectius bàsics: d'una banda, la millora de les condicions de treball, confort i estada dels treballadors i treballadores de la institució, adequant els espais; d'altra banda, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i el recinte, amb millores d'enllumenat, aïllament i energia fotovoltaica; i també l'adaptació de espai a les necessitats actuals del Consell, que requereix una ampliació d'espais.

 

Les obres tenen diferents fases que es desenvoluparan durant el segon semestre de 2018. S'han planificat per tal que siguin realitzades en la seva gran part durant els mesos d'estiu, per tal de coincidir amb el període de vacances del personal.

 

Les obres a l'edifici 2 han començat a mitjans juliol i s'allargaran fins el 14 de desembre i impliquen que l'edifici hagi d'estar desocupat. Els treballs comportaran l'enderroc d'envans existents, l'adaptació de l'espai, la creació del nou accés al nou espai de menjador i cuina,  la construcció de tot el volum d'obra nova, la substitució del fals sostre i l'obertura d'una sortida d'emergències posterior.

 

Les obres a l'edifici 1 començaran després de l'estiu i s'allargaran fins el 14 de desembre. En aquest edifici es treballarà en diferents fases i es centraran en: el canvi de tancaments de finestres, el canvi de l'aïllament tèrmic interior (zona coberta 1a planta), el canvi d'enllumenat de les sales centrals i passadissos i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici 2 que donaran servei als edificis.

 

En paral·lel a les obres de l'edifici 1 i 2 es treballarà a l'exterior dels edificis, al recinte comarcal. En aquest cas es vol dignificar l'espai i poder establir una zona de vianants que connecti els dos edificis, el mòdul, la zona de menjador i l'aparcament, el 2019. També s'ampliarà la zona d'aparcament amb un espai d'aparcament rústic. Es canviarà l'enllumenat per assegurar l'eficiència energètica i s'eliminarà l'antic dipòsit de reg. També es realitzaran treballs de millora forestal per tal de garantir la seguretat de tothom.