DIPUTACIÓ
DIPUTACIÓ | DIPUTACIÓ

 

La Diputació de Barcelona proporciona des de l’any passat atenció individualitzada i gratuïta a les persones consumidores en relació als litigis amb entitats financeres per la inclusió de clàusules abusives en contractes hipotecaris. Aquest servei es va materialitzar el juliol de 2017 amb la signatura de convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers, Mataró i Vic; i el suport dels Serveis Públics de Consum. Aquest acord entre Diputació i Col·legis finalitza el 31 de desembre de 2018.

 

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Els convenis de col·laboració preveuen el desplaçament d’un advocat a les dependències dels Serveis Públics de Consum de les comarques de Barcelona que, prèvia visita concertada, i atén de forma individualitzada i gratuïta, les consultes dels consumidors.

 

Les persones afectades reben en aquesta cita concertada un primer consell orientador d’un advocat especialista i informació sobre la conveniència d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no es redacta cap document ni es tramita cap assumpte. Aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a accedir a l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.

 

S’han fet 150 xerrades arreu del territori
S’han fet 150 xerrades arreu del territori | Cedida

 

 

Des que es va iniciar aquest servei l’estiu de 2017, s’han atès 4.618 famílies que han generat 5.483 consultes, de les quals 4.788 han estat per contractes afectats per una clàusula abusiva, cosa que representa el 87% de totes les consultes. 852 famílies han pogut acollir-se al dret a justícia gratuïta i han estat assessorades a l’efecte. També hi ha hagut 2.903 consultes on el consumidor havia tingut un contacte previ amb el banc.

 

Suport als consumidors

 

Els acords amb els col·legis professionals d’advocats se sumen a les accions de suport als consumidors que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa mesos per acompanyar-los en les seves reclamacions per les clàusules abusives.

 

Per atendre aquestes consultes, la corporació ha augmentat fins als 2 milions d’euros el pressupost destinat als Serveis Públics de Consum. De forma conjunta amb aquesta mesura, la Diputació de Barcelona també ha intensificat la formació específica en clàusules abusives als tècnics d’aquests Serveis (77 municipals i set comarcals) i s’han fet 150 xerrades i tallers arreu dels municipis de la demarcació que han comptat amb l’assistència de més de 8.000 persones.

 

Assessorament legal pels afectats
Assessorament legal pels afectats | Cedida

 

 

A més, en els 224 municipis que no disposen de Servei Públic de Consum propi, els ciutadans poden realitzar les seves consultes directament i de manera presencial a través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC).

 

La Diputació de Barcelona ofereix també en l’àmbit dels drets dels consumidors, consells i informació sobre els protocols de les entitats bancàries, adreces de contacte, l’agenda d’accions formatives i un formulari de reclamació a través de la seva pàgina web. Aquestes mesures estan ajudant a les famílies afectades en la seva lluita per reclamar els seus drets com a consumidors davant les entitats bancàries.