Les màquines de compra de bitllets de tren a l'estació de Bellaterra
Les màquines de compra de bitllets de tren a l'estació de Bellaterra | Laia TR

 

 

 

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar el 16 d'octubre l'ampliació del Tribut Metropolità als 18 municipis metropolitans de la segona corona tarifària, que fins ara no el pagaven, i el fa extensiu així a tota la metròpolis de Barcelona. Això vol dir que s'ha donat el primer pas perquè Bellaterra formi part de la Zona 1 de transport. 

 

En concret, el Consell de l'AMB ha aprovat la nova ordenança fiscal del Tribut Metropolità, que constitueix un recurs de l'AMB per finançar els seus serveis prestats en l'àrea metropilitana. Amb l'ampliació del Tribut que suposa la nova ordenança, s'igualaran i equipararan els beneficis als 36 municipis metropolitans. Aquesta aplicació del tribut metropolità s'ha aprovat amb l'únic vot en contra del PP

 

Per la seva banda, l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, com a representant del grup de la CUP, s'hi va abstenir. “Integració tarifària sí, però no així. Avui al Ple de l'AMB ens hem abstingut perquè reclamem un pla d’inversions a la xarxa pública de transport i una aplicació gradual del tribut metropolità”, ha dit Escolà a través de xarxes socials.

 

 

  

Pas previ 

 

 

Des de l'AMB, expliquen que l'aprovació del Consell Metropolità del dia 16 esdevé un pas previ per formalitzar la integració tarifària dels municipis metropolitans de la segona corona a la primera corona. “La voluntat de l'AMB, en aquest sentit, és que a partir de l'1 de gener del 2019, els 36 municipis que formen la Metròpolis Barcelona funcionaran amb una única zona tarifària, amb les condicions de zona 1, amb el corresponent estalvi econòmic que això tindrà en el preu dels bitllets i dels títols de transport públic”, ha explicat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

  

  

 “La reducció del preu del títol de transport serà, en alguns casos, com és la T-10, de fins a gairebé un 50%. És a dir, un estalvi directe del bitllet que suposarà una repercussió important en la butxaca del ciutadà i que farà més atractiva la utilització del transport públic”, exposa Poveda.

  

  

  

Com es finançarà el servei?

 

 

Segons els càlculs realitzats per l'AMB, la recaptació que es preveu amb l'ampliació de l'ordenança fiscal del Tribut Metropolità als 18 municipis metropolitans de la segona corona tarifària és de 17 milions d'euros. Tenint en compte que la recaptació dels 18 municipis de la primera corona es preveu que sigui de 106 milions d'euros per l'any 2019, l'AMB preveu que el total de recaptació del Tribut metropolità als 36 municipis ascendeixi als 123 milions d'euros l'any 2019.

  

  

“La previsió del cost total de la integració tarifària dels municipis metropolitans de la segona corona metropolitana en la Zona 1 és d'aproximadament 23,1 milions d'euros. Per tant, com els 17 milions d'euros que recaptem a través del Tribut Metropolità no seran suficients, estem analitzant amb la Generalitat de Catalunya el possible finançament dels 5,9 milions d'euros que falten”, explica Poveda.  

 

 

 

Pots llegir el posicionament de la regidora de Mobilitat a l'Ajuntament de Cerdanyola, Contxi Haro.