Les dues imatges en qüestió, preses des del mateix angle
Les dues imatges en qüestió, preses des del mateix angle | Cedides

 

 

Heus ací dues imatges d’un indret de Bellaterra preses des del mateix angle i amb una diferència de 56 anys. No cal dir que la primera (crec que del 1962) és molt més interessant que no pas la segona ja que demostra la sensibilitat d’una empresa, aleshores FFC, per guarnir els parterres de les seves estacions amb exquisidesa.

 

El disseny d’inspiració noucentista venia dels anys 30, quan es va inaugurar l’estació. Fixeu-vos que hi ha una clara intenció de mantenir la perspectiva amb l’avinguda Joan Fàbregas, és a dir, connectar l’urbanisme de la Ciutat Jardí que pretenia ser Bellaterra i integrar l’estació a la seva configuració.

 

Possiblement aquesta idea va ser concebuda per l’arquitecte Girona, que fou qui va dissenyar l’edifici de l’estació. Ara aquesta sensibilitat s’ha perdut i és llàstima perquè aquest indret bé podria ser una placeta, potser La Placeta dels Trens, per venir amb els infants i veure com passen els combois en una i altre direcció. Fins i tot crec que es podria proposar als Ferrocarrils de la Generalitat que hi fessin una intervenció decidida i incorporessin aquest espai als usos i costums dels bellaterrencs.

 

Ignasi Roda