Junta de Veïns del 30 d'octubre a la sala d'actes de l'EMD
D'esquerra a dreta, Quim Oltra (ERC), Ramon Sans, Tensi Torrecilla (Gent per Bellaterra), Beatriz Ripoll (secretària de l'EMD), Ramon Andreu (president de l'EMD), Julieta Vilaplana, Helena Figuerola (Gent per Bellaterra) i Jordi Macarulla i Tònia Lladoc (PDeCAT) | Laia TR

 

Els representants polítics de Bellaterra van tornar a reunir-se el passat dimarts 30 d'octubre a la sala d'actes de l'EMD en una Junta de Veïns caracteritzada per la gran quantitat de mocions o propostes presentades pels grups polítics.

 

Fins a 15 propostes van arribar a la reunió tot i que, de totes elles, només van aprovar-se'n 9. Dues més van ser rebutjades, unes altres dues retirades i dues més van ser posposades per la següent Junta de Veïns, prevista ja pel mes de gener del 2019.

 

Allò aprovat: Demanar presència policial a les escoles, informes tècnics a l'Ajuntament i inversions en camins públics

 

En concret, de les nou mocions aprovades, va destacar l'acord per requerir de nou la presència policial a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per garantir la seguretat viària a les entrades i sortides dels centres escolars de Bellaterra, que va ser aprovat per unanimitat, tot i que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, representat per Quim Oltra, va argumentar que “el fet que hi hagi policia no garanteix res” i va explicar que no hi ha un problema important de seguretat viària a la sortida de les escoles. 

 

A més, va cridar l'atenció “l'abstenció crítica” del PDeCAT, segons va dir el mateix representant del grup, Jordi Macarulla, al nou requeriment de l'EMD a l'Ajuntament de Cerdanyola sobre els informes tècnics realitzats pel consistori sobre totes les competències traspassades a l'EMD des de l'any 2010. Tot i això, la moció va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC i Gent per Bellaterra. En paraules de Macarulla, si s'ha de tornar a fer aquest requeriment, “és que alguna cosa s'ha fet malament (…) i no s'han buscat els acords necessaris”. Una perspectiva que va subscriure Quim Oltra, d'ERC, que a més va afegir que “la situació és més una evidència de com està l'Ajuntament de Cerdanyola” que una falta de voluntat per part seva.  

 

També va dur-se a terme l'acord per tal que l'Ajuntament de Cerdanyola inclogui en els seus pressupostos de 2018 i 2019 la inversió en camins públics, carrers, parcs i jardins públics i voreres, la moció d'ERC per impulsar un estudi sobre la regulació dels establiments destinats a ús turístic a Bellaterra i la ratificació de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la “priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència”, dirigides a reprovar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Totes elles van ser aprovades per unanimitat. 

 

Allò rebutjat: Una fiscalitat progressiva dels impostos dels bellaterrencs i l'anàlisi de proveïdors sota una perspectiva de gènere

 

De les propostes rebutjades, proposades per ERC, cal destacar-ne la que demanava un avenç cap a un model de fiscalitat progressiva a Bellaterra, per facilitar la fiscalització municipal en un futur de les persones amb més dificultats econòmiques. Macarulla, del PDeCAT, indicava que “el treball que implicaria l'aplicació d'aquesta moció no té massa sentit a l'hora d'aplicar els impostos”, especialment “a una comunitat com Bellaterra”. Una perspectiva que compartia Ramón Andreu, president de l'EMD de Gent per Bellaterra, que indicava que podrien treballar-hi “si algun dia tenim la sort de poder sobrar l'IBI”. Oltra, d'ERC, va destacar que aquesta proposta “no em sembla que impliqui pas tanta feina”, i va recalcar que el seu grup, en comparació amb els altres, “tenim un model diferent de fer política”. 

 

D'altra banda, també es va rebutjar el possible acord entre els grups per a analitzar “les desigualtats existents entre dones i homes a l'estructura administrativa de l'EMD de Bellaterra i en particular en els pressupostos”. Andreu va posar de relleu que no estaven d'acord amb “fer un estudi d'aquest tipus ara amb els deutes que l'Ajuntament de Cerdanyola ha deixat de pagar a l'EMD”. La mateixa perspectiva van abordar des de PDeCAT, i Macarulla va expressar que, tot i que estan d'acord amb el text de la moció, “no creiem que a Bellaterra, a dia d'avui, sigui important d'aplicar”.

 

 

La il·luminació, l'aparcament i el conveni amb la Diputació per la BV-1414, per més endavant

 

Pel que fa a les propostes retirades, una d'elles va tenir a veure amb la millora de la il·luminació als carrers de Bellaterra, que no es va dur a terme per no tenir clars els límits d'allò en què l'EMD pot tenir o no competències en aquest sentit, tot i que es considerava la possibilitat d'instar a aquesta millora a l'Ajuntament de Cerdanyola en allò que l'òrgan bellaterrenc no pogués actuar.

  

A més, es va retirar una moció d'ERC que tenia a veure amb la millora de l'aparcament a la plaça del Pi. Si bé tots els grups van acordar la importància d'actuar en aquest sentit, tot i que des de PDeCAT es volia donar suport a l'acord, ja que “el tema de l'aparcament és suficientment gran com perquè estem a favor de totes les opcions que permetin millorar aquesta situació”, Gent per Bellaterra va impedir ratificar l'acord.

 

La negativa es va argumentar perquè, segons Gent per Bellaterra, només hi ha dues opcions per solucionar la situació: “nosaltres som partidaris de què l'Ajuntament de Cerdanyola acabi el seu estudi i proposi una solució o bé utilitzar l'aparcament delimitat a dues hores, que està recollit en el codi de circulació”, va explicar Ramón Andreu. Tot i això, el president de l'EMD va dir que preferien la primera opció i haurien d'esperar l'estudi del consistori cerdanyolenc.

  

Finalment, es va posposar l'aprovació de les actes de les sessions anteriors de la Junta de Veïns de l'EMD pel mal funcionament del sistema d'”audioactes” que s'han de penjar a la pàgina web de l'EMD, per l'esmena de la qual es van donar 10 dies. A més, també es va posposar l'aprovació de la instal·lació d'un semàfor a la carretera BV-1414, davant l'escola bressol Llar d'en Pitus, ja que el conveni amb la Diputació de Barcelona encara no ha arribat a l'EMD.

 

Per poder veure la gravació de la totalitat del Ple de l'EMD, pitgeu aquí.