FGC
FGC | Generalitat

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) modificarà el servei entre les estacions de Pl. Catalunya i Gràcia per obres de renovació de les vies de l’estació de Provença. Els treballs de formigonat en aquesta estació ocasionaran alteracions del servei durant dos caps de setmana. Així, el divendres 23 (a partir de les 22.00 hores), el dissabte 24 i el diumenge 25 de novembre, s’interromprà el servei ferroviari entre les estacions de Pl. Catalunya i Gràcia. El següent cap de setmana, s’interromprà el servei en el mateix tram el divendres 30 de novembre (a partir de les 22.00 hores), i l’1 i 2 de desembre.

 

Mentre durin les obres i per agilitzar els transbordaments a l’estació de Gràcia, es permetrà accedir a les estacions de la línia L3 de Metro de Barcelona (TMB) de Catalunya, Diagonal i Fontana amb els títols propis de Ferrocarrils. Per poder fer ús dels autobusos de TMB (línies 22, 24 i V15) per enllaçar amb el servei de trens, Ferrocarrils oferirà, a les estacions de Pl. Catalunya, Provença i Gràcia, bitllets per desplaçar-se. Per facilitar l’adquisició de bitllets, FGC mantindrà obert tant el vestíbul Rambla de l’estació de Pl. Catalunya, com el vestíbul Provença/Rosselló de l’estació de Provença.

 

Aquesta interrupció del servei ferroviari també s’aprofitarà per:

– Avançar en l’actuació d’ampliació de l’andana de la via 1 de l’estació de Provença.

– Reforçar els feeders (alimentadors elèctrics de la catenària) i els cables guarda de Pl. Catalunya que permetran incrementar la fiabilitat.

– Realitzar l’esmolat dels carrils de tota la platja de vies de Pl. Catalunya. Aquests treballs serviran per reduir el soroll i les vibracions generades pel pas dels trens, incrementar la vida útil dels carrils i millorar el confort dels clients.