Camí venint des del pont de la via verda a Bellaterra
Camí venint des del pont de la via verda a Bellaterra | Laia TR

 

 

 

A més de les quatre convocatòries ordinàries – fixades a Bellaterra pels mesos de gener, abril, juliol i octubre – aquest any, els representants polítics bellaterrencs s’hauran reunit en tres convocatòries extraordinàries més.

 

L’última serà aquest divendres 30 de novembre a les 20.30 h i els punts que es tractaran tindran a veure amb la renúncia de dos vocals del govern, la modificació del destí d’algunes inversions concertades per la Diputació de Barcelona a l’EMD i l’increment de la massa salarial del personal funcionari i laboral de l’EMD.

 

En primer lloc, els vocals de mobilitat i medi ambient del govern bellaterrenc – Miquel Vázquez i Helena Figuerola – presentaran la seva renúncia als càrrecs. A continuació es voldrà modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), un document que regula i organitza el funcionament de l’entitat.

 

En aquest cas la modificació serà per ordenar i limitar el temps de debat als plens i, per altra banda, la fixació de la Junta de Portaveus – la reunió que fan els portaveus de cada partit convocada pel president de l’EMD – amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la celebració del ple de la Junta de Veïns.

 

Canvis de destí en les inversions del Pont de la Via Verda i el Camí Antic

 

Els punts que seguiran seran dos canvis en inversions de la Diputació. En primer lloc, 76.543 euros pressupostats per arreglar el “Pont de la Via Verda” es destinaran finalment a cobrir despesa corrent i, en segon lloc, 84.164 euros del Camí Antic de Sant Cugat es canviaran per inversions més urgents.

 

Des de l'EMD expliquen que en el primer cas es comptava amb 130.000 euros que esperaven rebre de l'Ajuntament de Cerdanyola, per un suposat deute denunciat davant del Tribunal de Comptes a Madrid. En el pronunciament, però, el tribunal hauria descartat la malversació i no entraria a valorar el deute. És per aquest motiu que l'EMD encara estudia presentar un contenciós administratiu.

 

Entre les partides que el govern considera “més urgents” es troben inversions al espai públic urbà, així com pel desplegament del sistema de estadístic de trànsit a l’àmbit de Bellaterra, per a la gestió i l’anàlisi de la mobilitat de Bellaterra.

 

Finalment, els tres grups polítics que formen l’EMD de Bellaterra presentaran una declaració conjunta perquè l’Ajuntament de Cerdanyola tingui una “ràpida reacció” per millorar la il·luminació dels carrers a Bellaterra. També hi haurà un increment de la massa salarial i complements que afectarà a les tres figures de personal funcionari i laboral de l'EMD, una actualització de l'IPC

 

 

4 plens ordinaris i 3 d’extraordinaris el 2018

 

El govern bellaterrenc tancarà l’any 2018 amb 4 plens ordinaris i 3 d’extraordinaris. Pel que fa a altres anys, quan se’n van fer més va ser el 2014 i el 2015, amb 4 plens ordinaris l'any 2014 i 3 l’any 2015. Pel que fa als extraordinaris n'hi va haver 7 cada any. A continuació el 2013 amb 6 i els anys 2016 i 2017, 2 cada any.

 

El que perceben tots els vocals per assistència als plens és 90 euros cada un.

 

 

Ordre del dia del ple de la Junta de Veïns de Bellaterra, extraordinària, 30 novembre 2018: