El perfil urbanístic de Bellaterra ha de ser canviat, segons ERC
El perfil urbanístic de Bellaterra ha de ser canviat, segons ERC | Cedida

 

Que en un termini de màxim 3 mesos es faci un estudi sobre els possibles canvis urbanístics en l'àrea de Bellaterra. Una modificació de l'ordenació del territori metropolità – el Pla General Metropolità (PGM) – , que s'ha mantingut invariable des del 1976 i que Esquerra Republicana (ERC) de Cerdanyola sosté que té unes motivacions i resultats “obsolets”.

 

Això és el que proposarà ERC en l'últim ple de l'any referent a Bellaterra. L'objectiu consistiria a deixar enrere el caràcter unifamiliar i amb finques de gran superfície, pròpia de la Bellaterra del 1929, concebuda com àrea de repòs i estiueig. Una reivindicació també ciutadana que, afirmen “s’adequa a una ordenació urbanística del segle XXI i a les actuals circumstàncies econòmiques i socials, facilitar els processos de divisió i segregació parcel·lària, disminució de la superfície mínima de la parcel·la, i permetre, en alguns supòsits i zones, els habitatges plurifamiliars”.

 

Tanmateix, l’augment d’edificabilitat i de parcel·les, sostenen que podria comportar també l’increment dels necessaris equipaments dels quals actualment “també en pateix dèficit Bellaterra“.

 

Com són les parcel·les de Bellaterra?

 

Les parcel·les de Bellaterra són considerades pel PGM com a zona d’ordenació en edificació aïllada (20a), amb subzones d’Unifamiliars 20a/10 (índex d’edificabilitat neta 0,75, parcel·la mínima 600 m2), 20a/11 (la majoria, amb índex d’edificabilitat neta de 0,50, i parcel·la mínima de 1.000m2), i unes poques de 20a/12 (índex 0,25 i parcel·la mínima de 2.000 m2).